นายสิบตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน สอบอะไรบ้าง

สอบรอบที่ 1 

จะมีวิชาที่ใช้สอบ 5 วิชาด้วยกัน รวมทั้งหมด 150 ข้อด้วยกัน เวลาที่ใช้สอบ 3 ชั่วโมง

 • 1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 20 ข้อ
 • 3.ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
 • 4.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 20 ข้อ
 • 5.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 30 ข้อ

ต้องผ่านเกณฑ์วัดผลที่ 1 ต้องผ่าน วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาษาไทย  ร้อยละ 60

ต้องผ่านเกณฑ์วัดผลที่2 ต้องผ่าน วิชา ภาษาอังกฤษ , สังคม , คอมพิวเตอร์      ร้อยละ 60

สอบรอบที่ 2

 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ
 • ประวัติและความประพฤติ
 • เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

** นายสิบตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีสอบพละ **

เพิ่มความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

error: Content is protected !!