นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ สอบอะไรบ้าง

ในการสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ เรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้าง ..

1.สอบรอบภาควิชาการ

จะมีวิชาที่ใช้สอบ 6 วิชาด้วยกัน รวมทั้งหมด 150 ข้อด้วยกัน เวลาที่ใช้สอบ 3 ชั่วโมง

 • 1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 30 ข้อ
 • 3.ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • 4.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 15 ข้อ
 • 5.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 35 ข้อ
 • 6.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ( เพิ่มมาใหม่ ) 15 ข้อ

ต้องผ่านเกณฑ์วัดผล วิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาษาไทย  ร้อยละ 60 

ต้องผ่านเกณฑ์วัดผล วิชา ภาษาอังกฤษ , สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน , คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน , พรก. ปี 46 ร้อยละ 60

2. สอบรอบที่ 2

 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ
 • ประวัติและความประพฤติ
 • เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

** นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ไม่มีสอบพละ **

เพิ่มความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

error: Content is protected !!