คอร์สนี้เหมาะสำหรับ !

คนที่เตรียมตัวสอบสายปราบปราม / กองร้อยน้ำหวาน / พลร่มหญิง / ตชด / คอมมานโด

เนื้อหาในคอร์สจะเจาะลึกในแนวข้อสอบนายสิบตำรวจเท่านั้น

ฉันจะเรียนรู้อะไร

  • รู้แนวทางการออกข้อสอบสายปราบปรามทั้งหมด
  • รวมถึงเข้าใจในเทคนิคเพื่อใช้ในการสอบได้จริง

หัวข้อสำหรับรายวิชานี้

152 บทเรียน150h

** สำคัญ ต้องอ่านนะครับ **?

เป็นรายละเอียดที่น้องต้องส่งให้พี่เพิ่ม

ความสามารถทั่วไป

อังกฤษ

ภาษาไทย

สังคม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

คอมพิวเตอร์

กฎหมาย

(สำหรับกองร้อยน้ำหวาน) พรฎ.กว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 และฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (4 ratings)

3 หลักสูตร

2 นักเรียน

999.00 ฿

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • สิ่งที่น้องจะได้รับในคอร์ส
  • 1. หนังสือติว ( ติดต่อทางเพจหากไม่ได้รับ )
  • 2. คอร์สติวสรุปเข้มในบทเรียน
  • 3. คอร์สตะลุยโจทย์ในบทเรียน
ระยะเวลา: 150h
บรรยาย: 152
นักเรียน: Max 0
ระดับ: ทุกระดับ
ภาษา: ไทย
ใบประกาศนียบัตร: ไม่มี

ความต้องการ

  • แนะนำให้น้องเริ่มเรียนไปทีละบทเรียน
  • อย่าข้ามบทเรียนเด็ดขาด เรียนให้เข้าใจ
  • ฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มเป้าหมาย

  • น้องสามารถนำเทคนิคจากคอร์สไปใช้สอบในสนามได้จริง
error: Content is protected !!