ข้อมูลติดต่อ

เบอร์ติดต่อ: (+61) 3 666 888

วัลภล ช่วยปลัด

Founder

ระดับการศึกษา

BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

ทักษะและความสามารถ

Design
80%
Drupal
85%
Wordpress
90%

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North America. He is a leading contributor to Bain’s Results Delivery®, Organization, Consumer Products, Retail and Air Transportation & Services practices.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.
error: Content is protected !!